PRIVATUMO POLITIKA

VIEŠA INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Gerbiamieji klientai,

UAB „Agropraktika“ (toliau – Bendrovė), būdama ilgamete, socialiai atsakinga ir rūpestinga Lietuvos ir užsienio žemės ūkio žmogiškųjų išteklių organizavimo bei laikinojo įdarbinimo segmento dalyve, siekdama užtikrinti Jums teikiamų paslaugų aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtinimo ir paskelbia šią Bendrovės informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją apteikiame klausimų-atsakymų forma.

1. KODĖL BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
(i) administruoja su Jumis (Bendrovės klientais) sudarytas sutartis, parenka Jums geriausius pasiūlymus, įvertina Jūsų poreikius;
(ii) siunčia Jums prenumeruotas naujienas, pageidaujamus pranešimus, žinutes bei naujienlaiškius apie darbo poreikį ūkiuose ir jų sąlygas (vykdo tiesioginę rinkodarą).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenis yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Bendrovės vidaus tvarkomis bei atsižvelgdami į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

2. IŠ KUR BENDROVĖ GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
(i) tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, Jus teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);
(ii) iš tarptautinių programų organizatorių, Lietuvos arba užsienio ūkių;
(iii) iš draudimo bendrovių;
(iv) iš bankų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija);
(v) iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, kitos valstybės institucijos).

3. KAM BENDROVĖ GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:
(i) Tarptautinės programos organizatoriams, Lietuvos arba užsienio ūkiams;
(ii) paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
(iii) kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.).

4. AR BENDROVEI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, būtina. Bendrovė atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:
(i) be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
(ii) be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
(iii) negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
(iv) tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.

Ar Jus privalote teikti Bendrovei savo asmens duomenis? Ne, Jus nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO BENDROVĖ?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Bendrovė gauna. Pagal Bendrovės veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:
(i) kontaktinė informacija (vardas, adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
(ii) indentifikavimo informacija (asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta;
(iii) sveikatos informacija (Jūsų sveikatos būklė);
(iv) finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas);
(v) kiti asmens duomenis, būtini Bendrovės paslaugoms suteikti.

6. KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis įvairiais terminais (priklauso nuo duomenų tipo, duomenų tvarkymo tikslo ir kitų sąlygų):
(i) 2 (du) metus nuo paskutinių paslaugų Duomenų subjektui suteikimo dienos tiesioginės rinkodaros atveju;
(ii) Pacientams teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis;
(iii) 5 (penkis) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su draudimo sutarčių vykdymu;
(iv) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
(v) 25 (dvidešimt penkis) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, įskaitant ypatingus;
(vi) 50 (penkiasdešimt) metų, kai tvarkomi Darbuotojų asmens duomenys.

7. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

Bendrovė gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:
(i) Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė turi. Tai Jūsų galite padaryti, pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;
(ii) Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenis nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimas būtinas apdorojimas, Bendrovė pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
(iii) Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
(iv) Jūs galite prašyti Bendrovės apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
(v) Jus galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
(vi) Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

8. TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS.

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susiekti su Bendrovės atstovu elektroniniu paštu [email protected]

Arba skambinkite telefonu: +370 671 85 875